Ortalama Kasko Fiyatları 2021

Ortalama Kasko Fiyatları 2021

Ortalama Kasko Fiyatları 2021

Araçları, karşılaşabilecekleri her çeşit riske karşı garanti altına alan sigorta kasko şeklinde tanımlanır. Genel itibari ile karşılaşılabilecek riskler ise; trafik kazaları, yanma, çalınma ya da çalınmaya teşebbüs şeklinde sıralanabilir. Bir senelik olarak düzenlenir ve kişiler kasko yaptırmak için harekete geçtikleri zaman bu süre içerisinde sigortalılar,  sigorta kapsamındaki risklere karşı bir sene boyunca finansal anlamda garanti altına alır. Kasko isteğe bağlı şekilde yapılır.

Kaskonun yapılmasındaki amaç, karşı araçtaki hasar ile alakalı değildir. Bu durumdan daha ziyade sigortalı araçtaki hasar kasko kapsamı olarak dâhil edilir. Bu bağlamda araçta meydana gelen hasarı poliçede yer alan maddelere göre kısmen ya da bütünüyle karşılamak mümkün hale gelir.

Kasko Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Sürücünün kendi iradesi dışında meydana gelen doğal afet,yanma,çalınma ve kaza gibi nedenlerden ötürü kasko poliçelerinin önemi oldukça fazla anlaşılır hale gelir. Ancak web sitelerinde kasko fiyatları ile alakalı olarak oldukça farklı sayıların yer aldığı gözlenmiştir. Kasko fiyatlarını etkileyen birden fazla unsur vardır.

Bu unsurlar ise başlıca: sigortalanacak aracın marka ve modeli, müşteriye sunulmakta olan ek teminat alternatifleri, sürücünün mesleği, yaşadığı şehir, yaşı, ehliyetinin kaç senelik olduğu, müşteriye sunulmakta olan hasarsızlık indirimi, kasko yaş indirimi ve bu tip muafiyetler şeklinde sayılabilir. Hem araç sahibini hem de aracı garanti altına alınması oldukça olumlu bir süreci ifade eder.

Kasko Araç Sigortasının Amacı

Kasko sigortasının avantajları bilinmeden trafiğe çıkmanın riskleri günden güne artar. Bu nedenle kasko araç sigortalarından bir tanesidir ve hedefi, sigorta yaptıran kişiye ait olan aracın karşılaşacağı hasarların karşılanmasını sağlamaktır.

Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması gibi durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini gerçekleştirmekadına yapılır. Karşı araçtaki hasar ile değil, sigortalıya ait olan araçtaki hasarı güvence altına alan oto kasko sigortası kişilerin araçlarını ve bütçelerini garanti altına alır.

Kaza ve hasar yaşanan vakitlerde kasko yardımı ilekişiler büyük maliyetlere katlanmak mecburiyetinde kalmazlar. Günümüzde insanlar araba kaskosu konusunu oldukça fazla merak ederler.

Araç Hasar Aldığı Zaman Kaskonun Görevi

Araç hasar aldığı zaman, çalındığında ya da bir kişi aracı çalmaya teşebbüs etmesi durumundameydana gelen hasarlar kaskonun teminatı altında olur. Bu bağlamda kasko;  araç sahipleri araçlarının aldığı maddi zararların ardından herhangi bir mağduriyet oluşmadan araçlarının değeri kadar kaskodan para alabilme hakkını ifade eder.

Bu nedenle kasko, araç sahibinin yararını gözeten bir sigorta türüdür. Kasko isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Aracın yanması, çalınması gibi standart teminatlar dışında sigortalının isteği doğrultusunda ek teminatlar ile sigorta kapsamı genişletilebilir. Bu nedenle kişiler gereksinimleri olan teminatlara uygun olarak kasko poliçeleri belirleyebilir, kapsamını kendileri seçebilirler.

Kasko Kapsamında Olan Teminatlar

Diğer yandan da sigorta firmalarının teminatlarında belirlenmiş olankasko ürünleri içinden kişilerihtiyaçlarına karşılık vereni kolay bir biçimde seçebilirler. Poliçede aksinden bahsedilmediği sürece kasko yalnızca Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Kaskonun kapsamında olan teminatlar, sigortalının beklentilerine uygun olarak belirlenir. Standart kasko poliçesi kapsamındaki teminatlar yalnızca poliçenin yapıldığı ülke sınırları içerisinde geçerliliğini korur. Ayrıca otomobil kasko kapsamında olan teminatların aracın kazaya açık olduğu yerlerde geçerli olması önemlidir. Bunun için yurtdışı teminatının da ek teminat olarak alınması gerekir.

Kasko Hasarsızlık İndirimi

Sigorta poliçesindeki teminatlara, ek teminatlara ve poliçe kapsamındaki hasarsızlık durumuna göre bu bedel farklılık gösterir. Kasko hasarsızlık indirimi; poliçe süresi kapsamında eğer hasar talebinde bulunulmazsa poliçe yenileceği zaman ödenmesi gerekli olan tutara uygulanmakta olan indirimdir. Detaylı bilgi almak için Doğa Sigorta kasko bilgi formu adresini ziyaret edebilirsiniz.

arabacı avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Liyana Parker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.