Otomobille Sıfır Çizmenin Ve Giderken El Freni Çekmenin Cezası

Otomobille Sıfır Çizmenin Ve Giderken El Freni Çekmenin Cezası

Otomobille Sıfır Çizmenin Ve Giderken El Freni Çekmenin Cezası

Bilhassa gençler araçlarıyla sıfır diye tabir edilen arabanın kendi çevresinde döndürülmesini yada vasıta seyir halindeyken el freni çekerek arabayı yanlatmayı yapıyor.

Trafik magandası diye tabir edilen bu kişiler, kendi hayatlarının yanı sıra pek oldukca kişinin yaşamını da riske atmış oluyorlar. Bilhassa genç sürücüler

  • Otomobil yürürken el freni çekme,
  • Sıfır çizme diye tabir edilen aracın kendi çevresinde 360 aşama döndürülmesi
  • Ani gaza basarak patinaj diye tabir edilen şeyi yapmak

benzer biçimde pek oldukca trafik kanunu çiğniyorlar. Yukarıda sayılanların hepsi, sürücü ve yayaların can güvenliğini tehlikeye atan hareketlerdir. Ek olarak seyir halindeki bir aracın el frenini çekip aracı ani döndürmek, sıfır çizmek, patinaj yapmak otomobillerde arıza riskini de artıyor.

Devlet sürücüleri bu tür hareketleri yapmaktan vazgeçirmek için cezai tedbirlerde uyguluyor.

Sıfır Çizmenin, El frenin Çekmenin Cezası Ne Kadar ?

Karayolları Trafik Kanunun 67. Maddesinin D bendinde ” Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları haricinde bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle yada başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi yada kendi çevresinde döndürülmesi yasaktır.” İbaresi yer ediniyor. Bu hareketleri yapanlar için ise aynı maddenin D bendinde “Aynı fıkranın (d) bendi hükümlerine uymayan sürücülere 5.010 Türk lirası yönetimsel para cezası verilir ve sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır. Ek olarak, vasıta altmış gün süre ile trafikten menedilir. Bu şekilde sürücü belgesi geri alınanlar psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik yönetimsel para cezalarının öğrenim edilmiş olması şartıyla geri alma süresi sonunda belgeleri iade edilir. 
 Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci kere geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin yeniden sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve meydana getirilen sınavlarda başarı göstermiş olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için doğal olarak tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.” İbaresi yer verilmiştir.

Kısaca trafik güvenliğini tehlikeye sokan bu hareketleri yapmanın cezası son yıllarda yasalarda meydana getirilen değişimlerle oldukça ağırlaştırılmıştır.

arabacı avatarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Liyana Parker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.